Hvidt 2 plans hus fra FBA Huse

2-plans hus - Funkis
Standard materialebeskrivelse Funkis pr. 12.02.2019

Bygningsreglement

Bygningsreglement:
Huset opføres efter bygningsreglement BR18 (1) med energimærkning A2015 såfremt andet ikke fremgår af tilbud.

 

Udgravning, fundament og terrændæk mm.

Udgravning:
Afrømning af gennemsnitlig 30 cm muldlag. Udgravningen kontrolleres af geotekniker (2) og der udarbejdes funderingsattest.

Sand:
I standard fundamentet er der indregnet 15 cm afretningssand til udlægning/komprimering. Et eventuelt ekstra forbrug herudover afregnes særskilt. FBA Huse udarbejder overslag over omkostninger til ekstrafundering, såfremt den geotekniske rapport viser, at dette er nødvendigt. Overslaget fremsendes til godkendelse inden opstart.

Randfundament:
Beton 8Mpa ført til frostfri dybde min. 90 cm under fremtidig terræn. Såfremt den geotekniske rapport forudsætter armering af soklen, vil ekstraomkostningerne fremgå af overslaget på ekstrafundering.

Blokke/isolering:
1stk lecablok, 1 stk. lecathermblok og 1 stk. 100 mm lecablok med 190 mm kantisolering (50 mm ved døre og vinduer til gulv).

Terrændæk:
Terrændæk isoleres med 390 mm polystyren (3) energiklasse 31/trykklasse S80 og radonsikres. Svindrevnearmering udføres med 6 mm rionet. Bærende skillevægge understøttes med 300×300 mm beton- fundament i uarmeret 8 Mpa beton + 290 mm lecablok. Såfremt geoteknisk rapport forudsætter armering, vil dette fremgå af overslaget på ekstrafundering. Terrændæk afsluttes med 120 mm vibreringsfri flydebeton (20 Mpa). Terrændækket slibes inden yder-/skillevægge rejses.

Jorddepot:
Overskudsmuld/råjord fra udgravning til sokkel, kloak/regnvand og byggevej, lægges i depot på grunden. FBA Huse kan tilbyde bortkørsel. Pris for bortkørsel af overskudsmuld/råjord, vil
remgå af overslag på ekstraomkostninger til fundering.

Spilde- og regnvand:
Der etableres afløb til spilde-/regnvand i henhold til kloakplanen for det enkelte byggeri. I tilfælde af krav om nedsivning af regnvand, eller såfremt grundens beskaffenhed nødvendiggør omfangsdræn, tilbydes dette i forbindelse med overslag på ekstrafundering.

 

Fremtidigt terræn

Afretning:
Der afsluttes ca. 25 cm under overkant sokkel med 5-10 cm udlagt sand som arbejdsunderlag i ca. 2,5 meters bredde.

Belægning/haveanlæg:
Bygherre sørger for forberedelse af niveaufri adgang, iht. gældende lovgivning, i forbindelse med belægningsarbejde og haveanlæg. Fremtidigt terræn må ikke afsluttes lavere end 15 cm under overkant sokkel.

 

Kloak og stikledninger

Kloak (spilde- og regnvand):
Kloak for spilde- og regnvand op til 15 meter fra skel er inkluderet i prisen. Rottesikring udføres i henhold til gældende lovgivning.

Vandstikledning:
Vandstikledning op til 15 meter fra skel er inkluderet i prisen.

Elstikledning:
Elstikledning op til 15 meter fra skel er inkluderet i prisen.

Øvrige ledninger:
Omkostninger til stikledninger til fjernvarme, naturgas, telefon, internet/fiber og kabel tv afholdes af bygherre.

 

Byggevej og køreplader

Byggevej:
Byggevej (30 cm stabilgrus) indtil 50 m² er inkluderet i prisen.

Køreplader:
Evt. nødvendige jernkøreplader op til 15 meter er inkluderet i prisen.

 

Yder- og skillevægge

Facademure:
Blødstrøgne facadesten fra Støjer Tegl (6) i udvalg, opmuret i bakkemørtel (vådmørtel) med trykket fuge. Der udføres dilatationsfuger i nødvendigt omfang. Der kan forekomme variationer i farven på mørtelfuger i murværket, idet fugernes farve påvirkes af vejrliget i byggeperioden.

Bagmur og skillevægge:
Bagmur og skillevægge udføres i 100 mm porebeton (5). Basisingredienserne i porebeton er sand, vand og kalk. Dette gør porebeton – tidligere kendt som gasbeton – til et naturligt byggemateriale. Porebeton giver mulighed for individuel tilpasning af byggeriet, og med en hurtig, nem og fleksibel bearbejdning på byggepladsen er materialet et attraktivt valg i moderne byggeri. Herudover medvirker et byggeri i porebeton til et lavt energiforbrug.

Sålbænke:
Vindues-sålbænke udføres som skråt muret rulleskifte eller 15 mm Porto Skifer med slebet
overflade.

Sokkel:
Sokkel berappes og pudses grå i sand og cement. Svindrevner i sokkelpuds kan forekomme.

 

Etageadskillelse og trappe

Dæk:
Udføres med lyddækelementer med støbt opbygning for gulvvarme

Trappe:
Åben trætrappe fra Vejle-Trappen (23). Der er afsat 50.000, inkl. moms til indkøb (vejl. pris).

 

Udvendige døre og vinduer

Kvalitet:
Vinduer og terrassedøre er IdealCombi (7) type Futura+. Yderdøre er type Nation Facadedøre med 2 glasfelter, som leveres med lave alu-dørtrin, som opfylder kravet til niveaufri adgang. Futura+ er en elegant og innovativ vinduesserie fremstillet i en unik kombination af Aluminium/Pur/Træ, der sætter standarden for fremtidens energivinduer. Mellem konstruktionens udvendige aluminiumsprofil og indvendige træprofil er der indbygget en højisolerende kerne af PUR(polyurethan), der giver vinduerne banebrydende lave værdier i den samlede energiberegning. Det uforgængelige PUR sikrer vedligeholdelsesfrie overflader i vinduets ’våde’ karmzone og dermed en længere levetid og totaløkonomi. Futura+ seriens slanke rammer på kun 53 mm giver et let udtryk og giver samtidigt et stort lysindfald i boligen. Vinduer og døre i Futura+ & Nation serien er som standard forsynet med indbrudshæmmende beslag, sikkerhedsslutblik og limede ruder. IdealCombi er dansk ejet og udvikling og produktion foregår på fabrikken i Hurup, Thy. Udformning af vinduer i henhold til facadetegninger på den valgte hustype. Ændringer i udformning kan udføres mod merpris, såfremt dette er muligt i forhold til energiberegning og krav til imødegåelse af overophedning.

Isolering:
3-lags lavenergiruder med varmkant overalt. Futura+ er A-mærket.

Glas, opholdsrum:
3-lags klarglas med varmkant.

Glas, baderum:
3-lags satinato med varmkant.

Overfladebehandling:
Malet fra fabrik. Udvendig alu i standard sablé/granit farver. Indvendigt træ, farve hvid ral 9010.

 

Tag

Tagkonstruktion:
Konstruktionen udføres som ventileret tagkonstruktion med ca. 1,45 graders (1:40) præfabrikerede og CE-mærkede trægitterdrager8) uden udhæng, med vandret underside.

Tagdækning:
Tagdækning udføres som ventileret tag9) med 2 lag tagpap lagt på et underlag af 23 mm sammenpløjede brædder. Brædderne bæres af gitterdragere monteret med en
understøtningsafstand på C-C 100 cm.

Inddækning:
Murkroner udføres med zink (10) natur med minimum 200 mm afdækning ned ad murværk.

Nedløb:
Udføres skjult i hulmur.

 

Lofter

Isolering:
Loft isoleres minimum med 305 mm indblæst isolering kl. 42, samt 120 mm mineraluld4) kl. 34.

Loftshøjde:
Loftshøjde i midterbygning ca. 2,37 m. og på 1. sal ca. 2,37 m.

Loftbeklædning:
Malede gipslofter. Malerarbejdet udføres i henhold til kvalitetsniveau Q2 (13), og opfylder kravene til malede overflader i opholdsrum. Der kan forekomme svindrevner mellem væg og loft. Akustikfelter i stue og køkken-alrum udføres med Knauf Designpanel Micro (14) i et areal på ca. 0,18 x rumfang. Som alternativ til gipslofter kan vælges træbetonlofter i hvid ultrafin fas K5 60×120 med synlige skruer, uden merpris, dog tillægges 10 arbejdsdage til byggetiden pga. afklimatisering.

 

Gulve

Stue og værelser:
Trægulve i stue og værelser: Kährs (16) 13 mm 3-stavs hvid matlak eg eller ask. Kährs trægulve er et naturprodukt af højeste kvalitet. Gulvet leveres med Kährs eget clicksystem og overfladebehandlingen er helt fri for opløsnings-midler, slidstærke og lette at holde rene. Der vil være niveauforskel mellem trægulve og øvrige belægninger, afhængig af gulvtype. Der anvendes alu-profiler fra Gefion ved afslutninger og overgange til andre gulvtyper. Der kan forekomme svindrevner ved valg af trægulve.

Øvrige rum:
Klinker (17) i rum som vist på tegning. Klinkegulvene lægges med skærende 4 mm fuger. Der udføres fald på gulve i brusenicher. Alle øvrige gulve udføres vandrette, hvorfor der kan samle sig vand i fugerne.

Vægfliser bad:
Brusevinger udføres ca. 2 meter i højden og brusenichen beklædes med vægfliser i samme højde. Afsluttes med fliser på toppen og kanterne i åbningen. Fliserne opsættes med skærende 4 mm fuger. Forbandt, bort eller mønstre kan udføres mod merpris. Der kan frit vælges klinker og fliser hos XL-Byg Tømmergaarden i Viborg, til et afsat beløb på kr. 300,- pr. m2 (vejledende pris).

Vådrumssikring:
Der udføres vådrumssikring i brusenicher til loft (dog max. 2,30 meter) og på gulve i badeværelser.

 

Indvendige døre/karme

Fabrikat:
Swedoor/Jeldwen (18) type Stable glat massiv hvid 220 GW 40 mm med 100 mm hvidmalet karm med gummitætningsliste excl. bundstykke. Dørgreb i rustfri stål. Der monteres dørstop i rustfri stål, hvor det er muligt.

 

Malerbehandling

Vægge:
Vægflader spartles og påføres en traditionel strygepuds/strukturmaling19) som giver en medium struktureret overflade. Efterfølgende males til dække med Acrylmaling glans 6 i råhvid. I badeværelser males til dække med glans 25 i råhvid. Ved valg af andre farver/glans kan der forekomme merpris.

Indfatninger og fodlister:
Leveres i knastfrit fyrretræ 14×43 mm hvidmalet fra fabrik. FBA Huse udfører efter monteringen malerfuge mod vægge, spartling af træværk og yderligere 1 gang maling.

Vindueslysninger:
Udføres i porebeton behandlet med strygepuds, som males til dække i glans 25 i vindueskarm og glans 6 i sider og top. Der afsluttes med elastisk fuge mod vindue/dør.

 

Varmeanlæg

Anlæg:
Varmeanlægget udføres for tilslutning til fjernvarme. Der etableres gulvvarme i hele huset, med trådløs varmestyring i hvert enkelt rum. Anlægget udføres med Danfoss (20) Gemina Termix VMTD-2 Opbland m/ECL 110 vejrkompensering. Styring: Danfoss Icon MC – Masterregulator (460970515) Rumtermostat: Danfoss Icon RD-WL trådløs rumtermostat (490670410).

 

Ventilation

Anlæg:
Udføres med Danfoss W2 leveret og monteret af Boligvex ApS (21). Danfoss W2 er et innovativt og driftsøkonomisk ventilationsaggregat med varmegenindvinding, som bidrager til et fornuftigt indeklima. Aggregatets genvindingselement er af modstrømstypen, der sikrer højest mulige genvindingsgrad. Den udsugede varme luft føres tæt forbi den kolde friske luft, for at genvinde den indeholdte varme. De to luftstrømme er fysisk adskilt. Elementet er fremstillet af materialer der muliggør en temperaturvirkningsgrad på op til ca. 90 %, afhængig af de specifikke forhold. Aggregatet er velegnet til at forbygge gener for allergikere. Aggregatet skal af hensyn til energiberegningen placeres indenfor husets klimaskærm, dvs. på den varme side af isoleringen.

 

Sanitet & blandingsbatterier

Toilet:
Hvid Ifø Spira art (22) væghængt med skjult cisterne med økonomiskyl (613010-000).

Toiletsæde og tryk:
Hvid Pressalit Spira art sæde (615068-000). Geberit Omega 20 hv/kr/hv tryk (617092-230).

Bad:
Blandingsbatteri ved håndvask: Hansgrohe (21) Focus 1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil (701554-304).

Blandingsbatteri/brusesæt:
Hansgrohe Ecostat 1001 CL termostatblandingsbatteri (722383-104) med Hansgrohe Croma 100 Vario brusesæt (737702-404).

Gulvafløb:
Unidrain 2001 hjørnemodel (155030-020).
Tilbehør pr. bad: 2 stk. kroge og 1 stk. papirholder i børstet stål.

Køkken og bryggers:
Blandingsbatteri Hansgrohe Focus E2 (705854-104).

Udvendig vandhane:
1 stk. frostsikret vandhane: Mora Posteventil (743453-534/743453-544).

 

VVS-installation for hårde hvidevarer

Vaskemaskine:
Der udføres påfyld og afløb i forbindelse med bryggersvask. Vaskemaskine skal være med aquastop.

Opvaskemaskine:
Der udføres påfyld og afløb i forbindelse med køkkenvask. Særskilt påfyld og afløb mod merpris.

Tørretumbler:
Der udføres afløb fra kondenstørretumbler i forbindelse med bryggersvask.

Vaskesøjle:
Forudsættes tilsluttet til bryggersvask/teknik. Særskilt påfyld og afløb mod merpris.

 

El-installation

Udførelse:
El-installation udføres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.
Standardtavle med lovpligtigt antal grupper.
Stikkontakter (3 stk.) over bordplade i køkken er opdelt på 2 grupper.
En stikkontakt i badeværelser.
En stikkontakt for hver påbegyndt 4 kvadratmeter (øvrige rum). (Maks. 8 stk. pr. rum).
En afbryder pr. rum (Køkken/alrum er 2 rum).
Et loftudtag pr. rum (Køkken/alrum er 2 rum).
Tilslutning til ventilationsanlæg.

Afbrydere/kontakter:
Alle tangenter og rammer er udført som grå eller hvide (Ny Fuga soft- eller baseline ramme 63). Max. 2×2 stk. korrespondancetændinger.

Røgalarm:
1 stk. røgdetektor pr. etage.

Omfang i køkken:
Der udføres elinstallationer for tilslutning af køle-/fryseskab, keramisk kogeplade, indbygningsovn, opvaskemaskine og emfang.

Omfang i bryggers:
Der udføres elinstallationer for tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler.

 

Inventar og hvidevarer

Leverandør:
Svane Køkkenet, Viborg (23).

Produkt:
Svane leverer indeklimamærkede produkter af høj kvalitet i dansk design. Bordplader af tropisk træ er FSC®-mærkede som garanti for, at de stammer fra ansvarligt skovbrug.

Afsat til inventar:
Til inventar inkl. spejle, bordplader og vaske er der afsat kr. 120.000.

Afsat til hvidevarer:
Til hvidevarer er der afsat kr. 30.000.

Integreret overdækket terrasse

Omfang:
Afregnes pr. m2 overdækning.

Tag og udhæng:
Bjælkespær med 2 lags tagpapdækning udført på 23 mm sammenpløjede brædder.

Stern:
22 mm sortmalet Superwood.

Søjler:
Ø140 mm limtræssøjler på punktfundament (males i samme farve som evt. træværk).

Bjælker:
Bærende bjælker udføres i limtræ og kan være synlige.

Underbeklædning:
Høvlede 16×95 mm gran, grundmalet hvid eller 25x600x2400 mm træbeton, lys fin natur, med fasede kanter

 

Integreret carport med udhus

Carport:

Omfang:
Afregnes pr. m2 overdækning.

Fundament:
Punktfundament ved søjler ellers ingen. Istøbte stolpefødder under trævægge.

Tag:
Bjælkespær med 2 lags tagpapdækning udført på 23 mm sammenpløjede brædder.

Stern:
22 mm sortmalet Superwood

Søjler:
Ø140 mm limtræssøjler på sokkel/fundament (males i samme farve som evt. træværk).

Bjælker:
Bærende bjælker udføres i limtræ og kan være synlige.

Underbeklædning:
Høvlede 16×95 mm gran, grundmalet hvid eller 25x600x2400 mm træbeton, lys fin natur, med fasede kanter

 

Udhus:

Beklædning:
22×119 mm Superwood (12) profilbrædder (fer&not) i ru træ vandret/lodret. Færdigbehandles efter montering.

Maling:
Udvendig træbeklædning males til dække i farve hvid, grå eller sort.

Dør:
Facadedør (2-lags glasdør med 2 glasfelter i klarglas), indadgående og med 3-punkts lås.

Vinduer:
Ingen – kan tilkøbes.

Loft:
Træbeton 25x600x2400 mm lys/fin med fasede kanter.

Loftsisolering:
95 mm mineraluld (kl. 37).

Gulv, carport:
Leveres med stabilgrus som en del af byggevej.

Gulv, redskabsrum:
Sand – løst udlagt.

El-installation:
Ingen – kan tilkøbes.

 

Integreret garage

Omfang:
Afregnes pr. m2 bebygget bruttoareal.

Randfundament:
Beton 8Mpa ført til frostfri dybde min. 90 cm under fremtidig terræn. Tag Bjælkespær med 2 lags tagpapdækning udført på 23 mm sammenpløjede brædder.

Loftsisolering:
95 mm (kl. 37).

Ydervæg:
110 mm tegl (type og farve som på hovedhus), 190 mm isolering4) kl. 37 samt 100 mm porebeton5, grovspartlet på indersiden uden malerbehandling.

Loft:
Loftbeklædning udføres som 25x600x2400 mm træbeton lys/fin med fasede kanter.

Dør:
Ingen – kan tilkøbes.

Vinduer:
Ingen – kan tilkøbes.

Porte:
Ingen – kan tilkøbes. Porthul 1 stk. 2470×2210 mm

Gulv:
Udføres som for hovedhus, dog 150 mm kl. 38 isolering og uden varme. Gulvet er slebet, ubehandlet og udføres uden fald.

El-installation:
2 stk. lysstofrør i loft med afbryder. 2 stk. stikkontakter.

 

Energiberegning

Energiberegning:
Forudsætning for overholdelse af energiberegning, herunder overophedningskravene, er følgende: Ventilationsanlægget er som anført under punktet Ventilation. Husets orientering er optimal i forhold til verdenshjørner (min. 70 % af husets glasareal er orienteret mod syd og vest) og at der ikke er skyggevirkning fra overdækninger, carporte, udhuse og lignende. Vindues/glasareal i procent af gulvareal optimeres, under hensyntagen til nedenstående grænser for glasareal, tværventilation og lysindfald:

  1. Stue og køkken-alrum orienteret N/S/Ø/V: Glasareal max. 30% af gulvareal, heraf skal minimum 60% udføres med oplukkelige rammer og placeres under hensyntagen til krav om tværventilation.
  2. Øvrige opholdsrum orienteret N/Ø/V: Glasareal max. 21% af gulvareal, heraf skal minimum 60% udføres med oplukkelige rammer af hensyn til ventilation.
  3. Værelser orienteret S: Glasareal max. 18% af gulvareal, heraf skal 100% være oplukkeligt af hensyn til ventilation.

Såfremt der ønskes vindues/glasareal der overskrider ovennævnte grænser, kan dette medføre, at der opstår behov for solafskærmning eller yderligere åbningsareal for at klare bygningsreglementets krav til det termiske indeklima, herunder at modvirke overophedning. Solafskærmning kan f.eks. være solglas, markiser, screens, overdækning eller lameloverdækning på vinduer i rum der overskrider begrænsningen. Hvis ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, vil udgifter til ekstra foranstaltninger til opfyldelse af energiberegningen, herunder overophedningskrav, blive afregnet særskilt. Udgiften kan først beregnes når energiberegning foreligger.

Øvrige forhold

Byggestrøm og udtørring:
Forbrug af el, opsætning og nedtagning af byggestrømstavle, samt udgift til etablering og leje af udtørringsanlæg er indeholdt i standardprisen.

Fugtkontrol:
Der udføres løbende dokumenteret fugtkontrol med byggeriet. Forsikring: Storm-, brand- og entrepriseforsikring under byggeriet samt 10-årig byggeskadeforsikring tegnes af FBA Huse og er inkluderet i prisen.

Byggeaffald og rengøring:
Huset afleveres håndværkerrengjort og grunden afleveres ryddet for byggeaffald. Geoteknisk undersøgelse: Der kræves geoteknisk undersøgelse på grunden. Foreligger den ikke ved kontraktindgåelse, bestiller FBA Huse geoteknisk undersøgelse med op til 3 boringer og én inspektion, som er indeholdt i standardprisen. Kan boring ikke foretages uden køreplader eller er der øvrige hindringer som forhindrer boremaskinen i at tilgå grunden på normal vis, opkræves bygherre merudgiften herfor.

Statik, energi og landsinspektør:
Blower-door test, energimærkning, IBS-attest, statik- og energirammeberegning for det aktuelle byggeri udføres af faste eksterne samarbejdspartnere og er indeholdt i standardprisen.

Forbehold

I FBA Huse tilstræber vi til stadighed at udvikle og forbedre vore boliger, hvorfor vi forbeholder os ret til materialeændringer, i forhold til ovenstående beskrivelse. Endvidere tages der forbehold for leverandørsvigt og øvrig force majeure.

 

Medarbejdere og samarbejdspartnere

Hos FBA Huse får du som bygherre udleveret byggepladsnøgle, når huset er aflåst og du har uhindret adgang til byggepladsen, dog kan sikkerhedsforhold i kortere perioder forhindre adgang. Du vil på byggepladsen blive mødt af dansk talende og imødekommende medarbejdere. FBA Huse A/S anvender i videst mulig omfang egne Murere, tømrere, malere, og entrerer med faste underentreprenører til el, vvs, kloak-, ventilation-, fugearbejde, tagdækning og støbearbejde. Medarbejdere og underentreprenører arbejder efter gældende regler for det danske arbejdsmarked.

 

Priser

Alle priser er inkl. moms.

FSC-certifikat

Når du som forbruger eller virksomhed vælger FSC, er du med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra. Dette gælder, når du køber eller producerer produkter af FSC-certificeret træ – lige fra havemøbler og gulve til papir og emballager

Indeklimamærket

Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften. For loftprodukter gælder endvidere at de er prøvet med hensyn til afgivelsen af fibre og partikler.

PEFC-mærket

Mærket garanterer, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der både er taget hensyn til miljø, biodiversitet og skovbrugernes socioøkonomiske forhold.

Referencer

1) BR18
http://bygningsreglementet.dk

2) Geoteknik:
http://www.geoteknik.dk

3) Polystyren:
http://styrolit.dk,

4) Isolering:
http://www.isover.dk

5) Porebeton:
http://www.hplush.dk/byg-med-porebeton

6) Mursten:
http://strojertegl.dk

7) Vinduer:
http://idealcombi.dk

8) Spær:
http://www.ugilt.dk

9) Koldt tag: 
http://www.phonixtagmaterialer.dk/l-sninger/kolde-tage

13) Gipsloft – akustikfelter:
http://knaufdanoline.dk

14) Trægulve:
http://kahrs.com

15) Fliser og klinker:
http://www.imolaceramica.com
http://www.ceramicagazzini.it
http://www.cerdomus.com

16) Indvendige døre:
http://www.swedoor.dk

17) Malerbehandling:
http://www.bj.dk

18) Varmeanlæg:
http://www.danfoss.com

19) Boligvex:
http://boligvex.dk

20) Sanitet og blandingsbatterier:
http://www.ifo.dk
http://www.hansgrohe.com/dk

21) Inventar:
http://www.svane.com

22) Træbeklædning:
http://www.superwood.dk

23) Trappe:
http://www.vejletrappen.dk,

24) Zinkinddækning:
http://www.rheinzink.dk,