Få et trygt byggeforløb

Hos FBA Huse, synes vi at det er vigtigt at vores kunder får et trygt byggeforløb. Helt fra den første kontakt og frem til overdragelsen. Ja, faktisk helt ind i beboelsesperioden. Udover at vi anvender kvalitetsmaterialer i byggeriet, søger vi altid at tage hånd om vores bygherrer. Vi har erfaring for at det giver det bedste hus og de mest tilfredse kunder. Og tilfredse kunder… dem samler vi på.

Vi ved, at det kan være en vanskelig og kompliceret proces at bygge hus, særligt hvis det er første gang I er i et byggeforløb. Bland andet derfor har vi inddelt forløbet i en række faser.

Byggeforløbet

SKITSER

I denne fase modtager I skitser af hhv. beliggenhedsplan, stueplan og facade. Ud fra disse skal I tage stilling til rumopdeling, placering af vinduer/døre og husets placering på grunden. Kort sagt, skal I tage stilling til husets indretning og ydre geometri og fremtræden.

I skal returnere tegninger inden 6 dage fra modtagelse. Jo hurtigere tilbagemelding – jo længere tid har I til gennemgang af tegninger inden materialevalgsmøde. Ud fra jeres godkendelse af tegninger søges der om byggetilladelse hos kommunen. Herefter færdiggøres alle nødvendige papirer til myndighederne.

MATERIALEVALG

Det er en god idé at være godt forberedt til dette møde, specielt hvis I har særlige ønsker til fabrikater, mærker og materialer. I får større forudsætning for at tage stilling til huset udtryk, hvis I har set de pågældende materialer indbygget i andre nybyggede huse.

Det er også en stor fordel, at I har taget stilling til/haft møde hos køkkenleverandøren inden I kommer til materialevalgsmøde, så at I evt. kun skal til køkkenfirma for at finjustere og fastlægge overflader, farver mv. Eventuelle små justeringer af husets detailindretning rentegnes endeligt efter det afholdte materialevalgsmøde.

AFHOLDELSE AF MATERIALEVALG

Tegningerne gennemgås med henblik på godkendelse. Bl.a. valg og placering af el, valg af gulv, farvevalg vedr. vinduer, træværk, vægge, loftsbeklædning, indvendige døre, lister mv.  I vores udstilling vil I blive præsenteret for en række valgmuligheder.

Sammen med en repræsentant fra FBA Huse, besøger I fliseleverandøren, hvor der udvælges fliser og klinker til jeres nye hus. Køkkenindretningen og hårde hvidevarer besluttes endeligt. Her foretages de sidste ændringer til køkkenleverancen. Ændringer i forhold til den oprindelige kontrakt kan aftales her og tilføjes kontrakten i form af aftalesedler og eventuelle tegningsændringer.

BYGGETILLADELSE OG OPSTART

Når byggetilladelsen er i hus, gives det endelige starttidspunkt. Sagsbehandlingstiden hos de forskellige kommuner kan variere (typisk 4 – 8 uger). Der afholdes, så vidt muligt, et opstartsmøde på grunden med jeres byggeleder, som har ansvaret for projektet. Afsætning af huset på grunden ved landinspektøren og accept af sokkelhøjde på baggrund af afsætning foretages.

Herefter går byggeriet i gang med klargøring af grunden til støbning af fundament. Der udarbejdes en vejledende tidsplan for byggeriet, som naturligvis udleveres til jer som kunde og en evt. tilknyttet byggesagkyndig.

BYGGEFASEN

Hvis I vælger at have jeres egen byggesagkyndige tilknyttet byggeriet, bedes denne tilsende os sin tilsynsplan. Under byggeriet er I i løbende dialog med jeres byggeleder. Når huset lukkes med døre og vinduer, vil I få udleveret en byggenøgle, således at I har adgang til huset under byggefasen.

FOR-AFLEVERING

Ca. 14 dage før den aftalte afleveringsdato, afholdes en foraflevering med byggelederen og evt. jeres rådgiver, hvor huset nøje gennemgås for evt. fejl og mangler. Byggelederen udfærdiger en forafleveringsprotokol. Efter forafleveringen vil I blive bedt om at aflevere byggenøglen igen. Eventuelle fejl og mangler udbedres i perioden frem mod den endelige aflevering.

AFLEVERING

På den aftalte afleveringsdato, afholdes afleveringsforretning med byggelederen, hvor huset endnu en gang gennemgås for at fastslå om de fundne mangler (som findes i “for-afleverings”forløbet) er udbedret. Byggelederen udfærdiger en afleveringsprotokol, som begge parter underskriver.

I modtager husets servicemappe (tilsendes som link), indeholdende div. brugervejledninger, vedligeholdelsesvejledninger, garantibeviser, forsikringspapirer, byggetilladelse, gældende tegninger mv. Endelig overdrages nøglerne til jeres nye hus, og I kan flytte ind.

SERVICEBESØG

Eventuelle mangler, der er påvist ved afleveringsforretningen afhjælpes vederlagsfrit senest ved entreprenørens 1. servicebesøg, som foregår indenfor 8 uger efter I har overtaget jeres nye FBA hus. (Der tages forbehold for leveringstider).

Ring mig op

Hos FBA Huse arbejder vi hver dag på, at gøre jeres boligdrømme til virkelighed. Med udgangspunkt i vores store erfaring og høje ekspertise, er det jeres tryghed og drømme, som driver os, allerede fra første kontakt. Må vi ringe jer op til en snak om jeres boligdrømme?

FBA Huse A/S har besluttet at sætte salg af enfamiliehuse på entreprisekontrakt på pause i en periode frem

Vi har følgende FBA huse til salg:

Hvedebakken 56, 8450 Hammel
Link til mægler: https://www.johnfrandsen.dk/sag/34080000897/hvedebakken-56-8450-hammel/

Ved Billeskoven 3, Godthåb, 9230 Svenstrup J
Link til mægler: https://www.edc.dk/alle-boliger/villa/9230-svenstrup-j/ved-billeskoven-3/92302662/

Herudover har vi byggegrund til salg:

Ræven 5, 9530 Støvring
Link til mægler: https://www.nybolig.dk/helaarsgrund/9530/raeven/240001/00540423

Med venlig hilsen

FBA Huse A/S

Klokkestøbervej 6 - DK-8800 Viborg - Tlf. 86 61 21 66 - CVR-nr. 18411709
Administration: epost@fba-huse.dk - Salg: salg@fba-huse.dk