Moderne hus fra FBA Huse i typen Nordic

Nordic
Standard materialebeskrivelse Nordic pr. 04.09.2020 (Er under opdatering / ny på vej)

Bygningsreglement

Bygningsreglement:
Huset opføres efter bygningsreglement BR18 (1) med energimærkning A2015, hvilket opfylder kravet i BR18.

 

Udgravning, fundament og terrændæk mm.

Udgravning:
Afrømning af gennemsnitlig 30 cm muldlag. Udgravningen kontrolleres af geotekniker (2) og der udarbejdes funderingsattest.

Sand:
I standard fundamentet er der indregnet 15 cm afretningssand til udlægning/komprimering. Et eventuelt ekstra forbrug herudover afregnes særskilt. FBA Huse udarbejder overslag over omkostninger til ekstrafundering, såfremt den geotekniske rapport viser, at dette er nødvendigt. Overslaget fremsendes til godkendelse inden opstart.

Randfundament:
Beton 8 MPa ført til frostfri dybde min. 90 cm under fremtidigt terræn. Såfremt den geotekniske rapport forudsætter armering af soklen, vil ekstraomkostningerne fremgå af overslaget på ekstrafundering.

Blokke/isolering:
1 stk. Leca termblok og 1 stk. 75 mm Leca blok med 240 mm kantisolering (50 mm ved døre og vinduer til gulv).

Terrændæk:
Terrændæk isoleres med 370 mm polystyren (3) energiklasse 31/trykklasse S80 og radonsikres. Svindrevnearmering udføres med 6 mm rionet. Bærende skillevægge understøttes med 300×300 mm beton- fundament i uarmeret 8 MPa beton + 290 mm Leca blok. Såfremt geoteknisk rapport forudsætter armering, vil dette fremgå af overslaget på ekstrafundering. Terrændæk afsluttes med 120 mm vibreringsfri flydebeton (20 MPa). Terrændækket slibes inden yder-/skillevægge rejses.

Jorddepot:
Overskudsmuld/råjord fra udgravning til sokkel, kloak/regnvand og byggevej, lægges i depot på grunden. FBA Huse kan tilbyde bortkørsel. Pris for bortkørsel af overskudsmuld/råjord, vil fremgå af overslag på ekstraomkostninger til fundering.

Spilde- og regnvand:
Der etableres afløb til spilde-/regnvand i henhold til kloakplanen for det enkelte byggeri. I tilfælde af krav om nedsivning af regnvand, eller såfremt grundens beskaffenhed nødvendiggør omfangsdræn, tilbydes dette i forbindelse med overslag på ekstrafundering.

 

Fremtidigt terræn

Afretning:
Der afsluttes ca. 25 cm under overkant sokkel med 5-10 cm udlagt sand som arbejdsunderlag i ca. 2,5 meters bredde.

Belægning/haveanlæg:
Bygherre sørger for forberedelse af niveaufri adgang, iht. gældende lovgivning, i forbindelse med belægningsarbejde og haveanlæg. Fremtidigt terræn må ikke afsluttes lavere end 15 cm under overkant sokkel.

 

Kloak og stikledninger

Kloak (spilde- og regnvand):
Kloak for spilde- og regnvand op til 15 meter fra skel er inkluderet i prisen. FBA Huse undersøger så vidt muligt opstuvningskoten. Af hensyn til fremtidssikring af byggeriet kan der blive tale om installation af pumpe til regn-og spildevand. Eventuelle udgifter til højtvandslukkere og pumpebrønde er ikke inkluderet i prisen. Rottesikring udføres i henhold til gældende lovgivning

Vandstikledning:
Vandstikledning op til 15 meter fra skel er inkluderet i prisen.

Elstikledning:
El stikledning op til 15 meter fra skel er inkluderet i prisen.

Øvrige ledninger:
Omkostninger til stikledninger til fjernvarme, naturgas, telefon, internet/fiber og kabel-tv afholdes af bygherre. Hvis tomrør til fiber ligger klar på grunden lægges det ned i samme rende som el – Uden ansvar og uden omkostninger for bygherre.

 

Byggevej og køreplader

Byggevej:
Byggevej (30 cm stabilgrus) indtil 50 m² er inkluderet i prisen.

Køreplader:
Eventuelle nødvendige jernkøreplader (3×2 meter) op til 12 stk. er inkluderet i prisen.

 

Yder- og skillevægge

Vægtykkelse:
410 mm. 110 mm teglsten og 190 mm isolering (4) kl. 32 samt 100 mm porebeton.

Facademure:
Blødstrøgne facadesten fra Støjer Tegl (5) i udvalg, opmuret i bakkemørtel (vådmørtel) med trykket fuge. Der udføres dilatationsfuger i nødvendigt omfang. Vælges facadesten med engoberet overflade kan der forekomme mindre men synlige kantskår ”musebid” på stenen. Der kan forekomme variationer i farven på mørtelfuger i murværket, idet fugernes farve påvirkes af vejrliget i byggeperioden. Murværk kan have rester af mørtel på facaden. Dette ses tydeligst i kombinationen af lys mursten og mørk fuge, eller omvendt. Forventet overflade er nærmere beskrevet i Tegl 38 – Udfaldskrav til blankt murværk, udgivet af BYG-ERFA

Bagmur og skillevægge:
Bagmur og skillevægge udføres i 100 mm porebeton og udføres med multiblok i forbandt for minimering af revnedannelse. Basisingredienserne i porebeton er sand, vand og kalk. Dette gør porebeton til et naturligt byggemateriale. Porebeton giver mulighed for individuel tilpasning af byggeriet og medvirker til et lavt energiforbrug.

Sålbænke:
Vinduessålbænke udføres som skråtstillet 15 mm Porto Skifer med slebet overflade. Rulleskifte kan tilbydes mod merpris som vil fremgå af tilbud.

Sokkel:
Sokkel berappes og pudses grå i sand og cement, ned over samling mellem lecablokkene. Svindrevner i sokkelpuds kan forekomme.

 

Udvendige døre og vinduer

Kvalitet:
Vinduer og terrassedøre er IdealCombi (6) type Futura+. Yderdøre er type Nation Facadedøre med 2 glasfelter, som leveres med lave dørtrin. Futura+ seriens slanke rammer på kun 53 mm giver et let udtryk og giver samtidigt et stort lysindfald i boligen. Futura+ er en elegant og innovativ vinduesserie fremstillet i en unik kombination af Aluminium/Pur/Træ, der sætter standarden for fremtidens energivinduer.  Mellem konstruktionens udvendige aluminiumsprofil og indvendige træprofil er der indbygget en højisolerende kerne af PUR(polyurethan), der giver vinduerne banebrydende lave værdier i den samlede energiberegning. Det uforgængelige PUR sikrer vedligeholdelsesfrie overflader i vinduets ’våde’ karmzone og dermed en længere levetid og totaløkonomi. Vinduer og døre i Futura+ & Nation serien er som standard forsynet med indbrudshæmmende beslag, sikkerhedsslutblik og limede ruder.  Idealcombi er dansk ejet og udvikling og produktion foregår på fabrikken i Hurup, Thy.  Udformning af vinduer i henhold til facadetegninger på den valgte hustype. Ændringer i udformning kan udføres mod merpris, såfremt dette er muligt i forhold til energiberegning og krav til imødegåelse af overophedning.

Isolering:
3-lags lavenergiruder med varmkant overalt. Futura+ er A-mærket.

Glas, opholdsrum:
3-lags klarglas med varmkant.

Glas, baderum:
3-lags Satinato med varmkant.

Overfladebehandling:
Malet fra fabrik. Udvendig alu i standard sablé/granit farver. Indvendigt træ, farve hvid ral 9010.

 

Tag

Tagkonstruktion:
Konstruktionen udføres som ventileret tagkonstruktion med 5 graders præfabrikerede og CE-mærkede trægitterdrager (7) uden udhæng.

Tagdækning:
Tagdækning udføres som ventileret tag (8) med listedækning9). Listedækningen sikrer, at vand ledes til tagrende ligesom giver byggeriet et karakterfuldt og færdiggjort udtryk. Listedækning udføres med 2 lag tagpap lagt på et underlag af 23 mm sammenpløjede brædder. Brædderne bæres af gitterdragere monteret med en understøtningsafstand på C-C 100 cm. Sammenpløjede brædder er valgt fordi de er bedre til at optage og afgive fugt i konstruktionen og er en klar anbefaling fra BYG-ERFA. Tagdækning kantafgrænses med sort aluminium.

Tagrender:
Tagrender udføres som Lindab (10) 125 mm halvrunde render og Ø75 mm nedløb i stålmetallic samt galvaniserede rendejern. Lindab tagrender er fremstillet af varmgalvaniseret, koldvalset stål. Overfladebelægningen er påført stålpladen i en 3-lags, dobbeltsidet opbygning med et passiviseringslag, en primer og HBP Topcoat, som kombinerer de bedste egenskaber fra andre overfladetyper. Den er stærkere, den er hårdere, og den er fremstillet uden PVC. Farverne er klarere og holder længere. Nedløb afsluttes ved overkant sokkel med skydestykke med krave. Nedløbet skal tilpasses overkant fremtidigt terræn af den udførende entreprenør i forbindelse med belægningsarbejdet.

 

Lofter

Loftbeklædning:
Malede gipslofter. Malerarbejdet udføres med kvalitetsmaling med høj vaskbarhed i henhold til kvalitetsniveau Q2 (11), og opfylder kravene til malede overflader i opholdsrum. Der kan forekomme svindrevner mellem væg og loft. Revner udbedres af FBA Huse ved evt. 1 årseftersyn hvorefter vedligeholdelsen overgår til bygherre. Akustikfelter i stue og køkken-alrum udføres med Knauf Designpanel Micro (12) i hele felter med placering efter aftale dog med et minimumsareal på ca. 0,18 x rumfang. Udføres med resonansrum på 4 cm bag loftpladen som forudsat af leverandør. Som alternativ til gipslofter kan vælges træbetonlofter i hvid ultrafin med fas K5 60×120 med synlige skruer, uden merpris, dog tillægges 10 arbejdsdage til byggetiden pga. akklimatisering. Træbetonplader trækker sig sammen (krymper), så der vil opstå mindre svindrevner som skal tåles.

Loftshøjde:
Indvendige lofter er skrå. Standard afstand mellem færdig gulvhøjde og færdigt loft starter ved indervægge af porebeton i ca. 232 cm. og stiger med taghældningen.

Isolering:
Loft isoleres minimum med 305 mm indblæst isolering kl. 42, samt 120 mm mineraluld4) kl. 34.

 

Gulve

Stue, køkken/alrum, depot, gangareal og værelser:
Inkluderet er trægulv i rum, hvor der ikke er klinker. Se vores showroom for udvalget af lamelparket- og laminatplankegulve produceret af anerkendte producenter (13). Der vil være niveauforskel mellem trægulve og øvrige belægninger, afhængig af gulvtype. Der anvendes alu-profiler som Gefion ved afslutninger og overgange til andre gulvtyper. Der kan forekomme svindrevner ved valg af trægulve eller gulve hvis kerne indeholder komposit, træ, kork eller andre naturmaterialer.

Øvrige rum:
Klinker (14) i rum som vist på tegning. Klinkegulvene lægges med skærende 4 mm fuger. Der udføres fald på gulve i brusenicher. Alle øvrige gulve udføres vandrette, hvorfor der kan samle sig vand i fugerne.

Vægfliser bad:
Brusevinger udføres ca. 2 meter i højden og brusenichen beklædes med vægfliser i samme højde. Afsluttes med fliser på toppen og kanterne i åbningen. Fliserne opsættes med skærende 4 mm fuger. Forbandt, bort eller mønstre kan udføres mod merpris. Sokkelklinker i badrum opsættes hvor der ikke er vægfliser. Afsat beløb til klinker og fliser er pr. m2 kr. 300 (vejledende pris) og vælges i FBA udstilling eller Stark Skejby. Ved tilkøb af eller forberedelse for badekar vil der blive etableret fald mod afløb på dele af badeværelsesgulvet. Der vil kunne forekomme fortanding i fliser.

Vådrumssikring:
Der udføres vådrumssikring i brusenicher til loft (dog max. 2,30 meter) og på gulve i badeværelser. Gulve udenfor bruseniche betragtes ikke som at være vandbelastet og udføres uden fald. Bygherre etablerer selv afskærmning fra bruseniche til gulv udenfor bruseniche i form af form af forhæng, glasdør eller lignende. Der kan under produktion af fliser være nuanceforskelle i farver, i forhold til udstillede prøver.

 

Indvendige døre/karme

Dør:
Swedoor/Jeldwen (15) type Stable glat massiv hvid 220 GW 40 mm.

Karm:
Swedoor 100 mm hvidmalet +karm vedligeholdelsesvenlig med gummitætningsliste excl. bundstykke. Særligt for +karmen er, at den produceres af udvalgt træ uden synlige knaster på den hvidmalede overflade og derved undgås misfarvninger i lakken. De færre knaster giver også en bedre stabilitet til karmen. Desuden har +karmen været igennem en ekstra malingproces, som forbedrer karmens lakfinish.

Greb/dørstop:
Dørgreb i rustfri stål. Der monteres dørstop i rustfri stål, hvor det er muligt.

 

Malerbehandling

Vægge:
Vægflader spartles og påføres en traditionel strygepuds/strukturmaling (16) som derefter afslibes hvilket giver en medium struktureret overflade benævnt ”Slebet strygepuds”. Efterfølgende males til dække med akrylmaling glans 6 i modehvid. I badeværelser males til dække med glans 25 i modehvid. Malerarbejdet udføres med kvalitetsmaling med høj vaskbarhed. Ved valg af anden farve eller glans kan der forekomme merpris. Skinner anvendes på udvendige hjørner så der opnås skarpe hjørner som kan tåle stød.

Indfatninger og fodlister:
Leveres i knastfrit fyrretræ 14×43 mm hvidmalet fra fabrik. FBA Huse udfører efter monteringen malerfuge mod vægge, spartling af træværk og yderligere 1 gang maling.

Vindueslysninger:
Udføres i porebeton behandlet med strygepuds, som males til dække i glans 25 i vindueskarm og glans 6 i sider og top. Der afsluttes med elastisk fuge mod vindue/dør.
Evt. svindrevner på vægge, malerfuge ved indfatninger, fodlister og vinduer udbedres af FBA Huse ved 1 årseftersyn hvorefter vedligeholdelsen overgår til bygherre.

 

Varmeanlæg

Anlæg:
Varmeanlægget udføres for tilslutning til fjernvarme med direkte koblet anlæg. Der etableres gulvvarme i hele huset, med trådløs varmestyring i hvert enkelt rum. Anlægget udføres med Danfoss (17) Gemina Termix VMTD-2 Opbland fjernvarme unit fuldisoleret IE inkl. ICON-fremløbs behovsstyring. Styring: Danfoss Icon MC – Masterregulator (460970515) Rumtermostat: Danfoss Icon RD-WL trådløs rumtermostat (460970410) m/display

 

Ventilation

Anlæg:
Udføres med Dantherm HCV400 leveret og monteret af Boligvex ApS (18). Behovsstyret ventilation: Den indbyggede RH-sensor justerer ventilatorhastigheden konstant i henhold til aktuelle behov. Bypass køling. Sommerdrift hvor indblæsningsventilatoren er standset og kølig udeluft kommer ind gennem åbne vinduer og sænker rumtemperaturen. Brændeovns-/pejsefunktion hvor der skabes et forbigående overtryk, så røgen trykkes op i skorstenen og ikke trækkes ud i rummet. Høj virkningsgrad på op til 96%. EC ventilatormotorer med lavt energiforbrug (lav SEL-værdi). Gratis Dantherm App. Aggregatet skal af hensyn til energiberegningen placeres indenfor husets klimaskærm, dvs. på den varme side af isoleringen.

 

Sanitet & blandingsbatterier

Toilet:
Hvid Ifö Spira art (19) væghængt med skjult cisterne med økonomiskyl og Ifö clean glasur (613010-000).

Toiletsæde og tryk:
Hvid Pressalit Spira art sæde med soft close og quick release (615068-000). Geberit Omega 20 hvid/krom/hvid tryk (617092-230).

Bad:
Blandingsbatteri ved håndvask: Hansgrohe (19) Focus 1-grebs håndvaskarmatur 100 med løft-op bundventil (701554-304).  Blandingsbatteri/brusesæt: Hansgrohe Ecostat 1001 CL termostatblandingsbatteri (722383-104) med Hansgrohe Croma 100 Vario brusesæt (737702-404). Gulvafløb: Unidrain 2001 hjørnemodel (155030-020). Tilbehør pr. bad: 2 stk. kroge og 1 stk. papirholder i børstet stål.

Køkken og bryggers:
Blandingsbatteri Hansgrohe Focus E2 (705854-104).

Udvendig vandhane:
1 stk. frostsikret vandhane: Mora Posteventil (743453-534/743453-544)

 

VVS-installation for hårde hvidevarer

Vaskemaskine:
Der udføres påfyld og afløb i forbindelse med bryggersvask. Vaskemaskine skal være med aquastop. Særskilt påfyld og afløb mod merpris.

Opvaskemaskine:
Der udføres påfyld og afløb i forbindelse med køkkenvask. Særskilt påfyld og afløb mod merpris.

Tørretumbler:
Der udføres afløb fra kondenstørretumbler i forbindelse med bryggersvask. Særskilt afløb mod merpris.

 

El-installation

Udførelse:
Elinstallation udføres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.
Standardtavle med lovpligtigt antal grupper.
Stikkontakter (3 stk.) over bordplade i køkken er opdelt på 2 grupper.
En stikkontakt i badeværelser.
En stikkontakt for hver påbegyndt 4 kvadratmeter (øvrige rum). (Maks. 8 stk. pr. rum)
En afbryder pr. rum (Køkken/alrum er 2 rum).
Et loftudtag pr. rum (Køkken/alrum er 2 rum).
Tilslutning til ventilationsanlæg.

Afbrydere/kontakter:
Hvide tangenter og rammer (Fuga softline ramme 63). Max. 2×2 stk. korrespondancetændinger.

Røgalarm:
1 stk. røgdetektor pr. etage.

Omfang i køkken:
Der udføres elinstallationer for tilslutning af køle-/fryseskab, keramisk kogeplade, indbygningsovn, opvaskemaskine og emfang.

Omfang i bryggers:
Der udføres elinstallationer for tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler.

 

Inventar og hvidevarer

Leverandør:
Svane Køkkenet, Viborg (20).

Produkt:
Svane leverer indeklimamærkede produkter af høj kvalitet i dansk design.

Afsat til inventar:
Til inventar inkl. spejle, bordplader og vaske er der afsat kr. 120.000 (vejledende pris). Montering af inventar fra Svane er inkluderet i husprisen.

Afsat til hvidevarer:
Til hvidevarer er der afsat kr. 30.000 (vejledende pris). Montering og tilslutning af hvidevarer fra Svane er inkluderet i husprisen.

 

Integreret overdækket terrasse

Omfang:
Afregnes pr. m2 overdækning.

Tag og udhæng:
Bjælkespær med 2 lags tagpapdækning udført på 23 mm sammenpløjede brædder.

Stern:
22 mm sortmalet Superwood.

Søjler:
Ø140 mm limtræssøjler på punktfundament (males i samme farve som evt. træværk).

Bjælker:
Bærende bjælker udføres i limtræ og kan være synlige.

Underbeklædning:
Høvlede 16×95 mm gran, grundmalet hvid eller 25x600x2400 mm træbeton, lys fin natur,
med fasede kanter

 

Integreret carport med udhus

Carport

Omfang:
Afregnes pr. m2 overdækning.

Fundament:
Punktfundament ved søjler ellers ingen. Istøbte stolpefødder under trævægge.

Tag:
Bjælkespær med 2 lags tagpapdækning udført på 23 mm sammenpløjede brædder.

Stern:
22 mm sortmalet Superwood (21).

Søjler:
Ø140 mm limtræssøjler på sokkel/fundament (males i samme farve som evt. træværk).

Bjælker:
Bærende bjælker udføres i limtræ og kan være synlige.

Underbeklædning:
Høvlede 16×95 mm gran, grundmalet hvid eller 25x600x2400 mm træbeton, lys fin natur, med fasede kanter

 

Udhus

Beklædning:
22×119 mm Superwood (21) profilbrædder (fer&not) i ru træ vandret/lodret. Færdigbehandles
efter montering.

Maling:
Udvendig træbeklædning males til dække i farve hvid, grå eller sort.

Dør:
Facadedør (2-lags glasdør med 2 glasfelter i klarglas), indadgående og med 3-punkts lås.

Vinduer:
Ingen – kan tilkøbes.

Loft:
Træbeton, 25x600x2400 mm lys fin, K11 med fasede kanter.

Loftsisolering:
95 mm mineraluld (kl. 37).

Gulv, carport:
Leveres med stabilgrus som del af byggevej.

Gulv, redskabsrum:
Sand – løst udlagt. Støbt bund kan tilkøbes.

El-installation:
Ingen – kan tilkøbes.

 

Integreret garage

Omfang:
Afregnes pr. m2 bebygget bruttoareal.

Randfundament:
Beton 8Mpa ført til frostfri dybde min. 90 cm under fremtidigt terræn.

Tag:
Bjælkespær med 2 lags tagpapdækning udført på 23 mm sammenpløjede brædder.

Loftsisolering:
95 mm (kl. 37).

Ydervæg:
110 mm tegl (type og farve som på hovedhus), 190 mm isolering (4) kl. 37 samt 100 mm ubehandlet porebeton.

Loft:
Træbeton, 25x600x2400 mm lys fin natur, K11 med fasede kanter.

Dør:
Ingen – kan tilkøbes.

Vinduer:
Ingen – kan tilkøbes.

Porte:
Ingen – kan tilkøbes.

Gulv:
Udføres som for hovedhus, dog 150 mm kl. 38 isolering og uden varme.Gulvet er slebet, ubehandlet og udføres uden fald.

El-installation:
2 stk. lysstofrør i loft med afbryder. 2 stk. stikkontakter.

 

Energiberegning

Energiberegning:
Forudsætning for overholdelse af energiberegning, herunder overophedningskravene, er
følgende: Ventilationsanlægget er som anført under punktet Ventilation.

Husets orientering er optimal i forhold til verdenshjørner (min. 70 % af husets glasareal er orienteret mod syd og vest) og at der ikke er skyggevirkning fra overdækninger, carporte, udhuse og lignende. Vindues/glasareal i procent af gulvareal optimeres, under hensyntagen til nedenstående grænser for glasareal, tværventilation og lysindfald:

  1. Stue og køkken-alrum orienteret N/S/Ø/V: Glasareal max. 30% af gulvareal, heraf skal minimum 60% udføres med oplukkelige rammer og placeres under hensyntagen til krav om tværventilation.
  2. Øvrige opholdsrum orienteret N/Ø/V: Glasareal max. 21% af gulvareal, heraf skal minimum 60% udføres med oplukkelige rammer af hensyn til ventilation.
  3. Værelser orienteret S: Glasareal max. 18% af gulvareal, heraf skal 100% være oplukkeligt af hensyn til ventilation.
  4. Ingen ovenlysvinduer.

Hvis der ønskes vindues-/glasareal der overskrider ovennævnte grænser, kan dette medføre, at der opstår behov for solafskærmning eller yderligere åbningsareal for at opfylde bygningsreglementets krav til det termiske indeklima, herunder at modvirke overophedning. Solafskærmning kan f.eks. være solglas, markiser, screens, overdækning eller lamel-overdækning på vinduer i rum der overskrider begrænsningen.

Hvis ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, vil udgifter til ekstra foranstaltninger til opfyldelse af energiberegningen, herunder overophedningskrav, blive afregnet særskilt.
Udgiften kan først beregnes når energiberegning foreligger.

 

Øvrige forhold

Byggestrøm og udtørring:
Forbrug af el, opsætning og nedtagning af byggestrømstavle, samt udgift til etablering og leje af udtørringsanlæg er indeholdt i standardprisen.

Fugtkontrol:
Der udføres løbende dokumenteret fugtkontrol med byggeriet.

Forsikring:
Storm-, brand- og entrepriseforsikring under byggeriet samt 10-årig byggeskadeforsikring tegnes af FBA Huse og er inkluderet i prisen.

Byggeaffald og rengøring:
Huset afleveres håndværkerrengjort og grunden afleveres ryddet for byggeaffald.

Geoteknisk undersøgelse:
Der kræves geoteknisk undersøgelse på grunden. Foreligger den ikke ved kontraktindgåelse, bestiller FBA Huse geoteknisk undersøgelse med op til 3 boringer og én inspektion, som er indeholdt i standardprisen. Kan boring ikke foretages uden køreplader eller er der øvrige hindringer som forhindrer boremaskinen i at tilgå grunden på normal vis, opkræves bygherre merudgiften herfor.

Statik, energi og landsinspektør:
Blower-door test, energimærkning, IBS-attest, statik- og energirammeberegning for det aktuelle byggeri udføres af faste eksterne samarbejdspartnere og er indeholdt i standardprisen.

Forbehold

I FBA Huse tilstræber vi til stadighed at udvikle og forbedre vores boliger, hvorfor vi forbeholder os ret til materialeændringer med minimum samme kvalitet, i forhold til ovenstående beskrivelse. Endvidere tages der forbehold for leverandørsvigt og øvrig force majeure.

 

Medarbejdere og samarbejdspartnere

Hos FBA Huse får du som bygherre udleveret byggepladsnøgle, når huset er aflåst og du har uhindret adgang til byggepladsen, dog kan sikkerhedsforhold i kortere perioder forhindre adgang. Du vil på byggepladsen blive mødt af dansk talende og imødekommende medarbejdere. FBA Huse A/S anvender i videst mulig omfang egne murere og tømrere samt entrerer med faste underentreprenører til el, vvs, kloak-, male-, ventilation-, fugearbejde, tagdækning og støbearbejde. Medarbejdere og underentreprenører arbejder efter gældende regler for det danske arbejdsmarked.

 

Priser

Alle priser er inkl. moms.

FSC-certifikat

Når du som forbruger eller virksomhed vælger FSC, er du med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove, som træet kommer fra. Dette gælder, når du køber eller producerer produkter af FSC-certificeret træ – lige fra havemøbler og gulve til papir og emballager

Indeklimamærket

Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften. For loftprodukter gælder endvidere at de er prøvet med hensyn til afgivelsen af fibre og partikler.

PEFC-mærket

Mærket garanterer, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der både er taget hensyn til miljø, biodiversitet og skovbrugernes socioøkonomiske forhold.

Referencer

1) BR18:
http://bygningsreglementet.dk

2) Geoteknik:
http://www.geoteknik.dk

3)Polystyren:
http://jackon.dk

4) Isolering:
http://www.isover.dk

5) Mursten:
http://strojertegl.dk

6) Vinduer:
http://idealcombi.dk

7) Spær:
https://www.palsgaardspaer.dk

8) Koldt tag/ventileret: 
http://www.phonixtagmaterialer.dk/l-sninger/kolde-tage

9) Listedækning:
http://www.bolius.dk/tag-med-tagpap-19004

10) Tagrender:
http://www.lindab.dk

11) Gipsloft:
http://www.knauf.dk

12) Gipsloft – akustikfelter:
http://knaufdanoline.dk

13) Træ- /laminatgulve:
https://www.kahrs.com/da-dk
https://www.haro.com/dk/index.php
https://www.pergo.dk/da-dk
https://www.stark.dk

14) Fliser og klinker:
https://www.ragnoworld.com
https://www.villeroy-boch.co.uk

15) Indvendige døre:
http://www.swedoor.dk

16) Malerbehandling:
http://www.bj.dk

17) Varmeanlæg:
http://www.danfoss.com

18) Boligvex:
http://boligvex.dk

19) Sanitet og blandingsbatterier:
http://www.ifo.dk
http://www.hansgrohe.dk

20) Inventar:
http://www.svane.com

21) Træbeklædning:
http://www.superwood.dk

FBA Huse A/S har besluttet at sætte salg af enfamiliehuse på entreprisekontrakt på pause i en periode frem

Vi har følgende FBA huse til salg:

Hvedebakken 56, 8450 Hammel
Link til mægler: https://www.johnfrandsen.dk/sag/34080000897/hvedebakken-56-8450-hammel/

Ved Billeskoven 3, Godthåb, 9230 Svenstrup J
Link til mægler: https://www.edc.dk/alle-boliger/villa/9230-svenstrup-j/ved-billeskoven-3/92302662/

Herudover har vi byggegrund til salg:

Ræven 5, 9530 Støvring
Link til mægler: https://www.nybolig.dk/helaarsgrund/9530/raeven/240001/00540423

Med venlig hilsen

FBA Huse A/S

Klokkestøbervej 6 - DK-8800 Viborg - Tlf. 86 61 21 66 - CVR-nr. 18411709
Administration: epost@fba-huse.dk - Salg: salg@fba-huse.dk